Menu
Ke stažení
Odkazy
Kontakty

Nečlenové SSM pozor!

Autor: admin - Čtvrtek, 30.10. 2008 - 16:52:11

Do ciziny jen se svazáckým průkazem? To byla na fakultě velká kauza v roce 1975. Socialistický svaz mládeže (SSM) - podle stanov „spolubojovník KSČ“ - byl pro mladé od čtrnácti do třiceti. Řada studentů už na fakultu se svazáckým průkazem přišla, další do SSM dobrovolně vstupovali na vysoké. Časem v něm byli skoro všichni. A ani ti, kteří chtěli zůstat mimo svazácké struktury, se někdy srážce nevyhnuli.


Zahraniční studentské stáže byly i za totality - a jezdilo se i do „kapitalistické“ ciziny. O tom, kdo bude smět jet, rozhodovali mj. sami studenti: jedno z životně důležitých doporučení vydávala tříčlenná studentská výjezdová komise.
Od prosince roku 1974 si komise nově stanovila, že z důvodu „politické pasivity“ nevydá doporučení k výjezdu tomu, kdo není v SSM. Dva studenti se proti tomu otevřeně postavili. V únoru 1975 rozvěsili po fakultě několik strojopisných letáků s nadpisem „NEČLENOVÉ SSM POZOR!“, kde vyzvali své kolegy ke schůzce a sepsání dopisu děkanovi. „Mezi řádky čteme: do kapitalistických zemí mohou cestovat jenom funkcionáři SSM a jejich aktivní spolupracovníci, a s překvapením zavzpomínáme na 20. článek ústavy, který říká ,každý občan naší republiky musí mít stejná práva a stejné povinnosti´“ argumentovali ve své výzvě. Naivně, jak se ukázalo. Jejich akce byla označena za nezákonnou a antisocialistickou.
Odhalit, izolovat, vyloučit
Stranické anály zachycují příběh s letáky takřka minutu po minutě – viz otištěný dokument. Kdy co kdo kam věšel, kdy to kdo komu nahlásil, kdy dal kdo komu do úst, kdy celou věc řešil fakultní a kdy vyšší orgán KSČ… i to, že sám děkan kvůli letákům přerušil přednášku. Už v osm hodin ráno, čtvrt hodiny po vyvěšení letáků, byli všichni důležití soudruzi z fakulty informováni – i díky aktivitě některých studentů. „Funkcionářský aktiv SSM, vedený studenty-členy a kandidáty KSČ – se podílel na odhalení této letákové akce a pod vedením stranické organizace spolu s vedením fakulty na vypracování opatření, jak čelit takové situaci, jak odhalit viníky a izolovat je,“ konstatuje materiál pro Městský výbor KSČ. Desítka studentů, která na výzvu z letáku dorazila před učebnu č. 109, byla pečlivě monitorována: víme tedy, že v půl čtvrté všichni odešli do restaurace U Malvazů a že tam byli až do šesti…
Ještě v únoru přišla ke slovu kárná komise, ta ve složení Miroslav Brůžek, Karel Angelis a Zdeněk Uherek vše prošetřila a iniciátory „vzpoury“ vyslechla. „Stupeň provinění studenta O. T. i to, že přiznal, že J. K. byl spoluiniciátorem akce, umožňuje uložit kárné opatření §22, bod 1c, vyloučení ze studia,“ uzavírá „incident“ zpráva děkana Václava Rába. Paragraf 22 potkal oba studenty oborů filozofie-archivnictví v pátém ročníku.
Katka Volná
ffakt-let.gif

Za letáky – esenbáky! Pár letáků a vlastní názor podložený argumenty, to v roce 1975 znamenalo konec studia na FF UK.
Zdroj: Archiv UK, fond KSČ FF UK, karton 171

 
Související odkazy
· Více o tématu
· Další články od autora admin
Kontakty
Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek