Menu
Ke stažení
Odkazy
Kontakty

Seminář o KSČ na FF UK přilákal pamětníky i studenty

Autor: KatkaVolna - Pondělí, 17.12. 2007 - 09:33:45

Sedmičlenný studentský tým představil výsledky svého dosavadního bádání o KSČ na FF UK na semináři MECHANISMY OVLÁDÁNÍ A MOCI: KSČ na FF UK 1968-1989 ve středu 9. ledna přímo na fakultě. Zájem o akci byl velký, závěrečnou panelovou diskusi jsme museli přesunout do velké auly.

Podrobnosti z příspěvků i diskusí se zde časem objeví, program akce naleznete po rozkliknutí titulku článku. Zvukový záznam ve formátu mp3 či wma je již nyní k dispozici zde.

bacht.gif(9:30) Zahájení semináře (děkan PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.)

(9:35) Normalizace normalizace (úvodní slovo k představení projektu, doc. Tomáš Glanc, Dr. )

(9:50) Současný stav bádání o normalizační minulosti FF UK. Základní uvedení do struktury KSČ na FF UK (Jakub Bachtík, Mgr. Katka Volná)

(10:10) Komentář, diskuse (historici, publikum) (řídí doc. Tomáš Glanc, Dr.)

(10:25) KSČ na fakultě: od "Pražského jara" ke "zdravému jádru". Analýzy "krizového" období jako východisko pro normalizaci fakulty (Jakub Jareš, Mgr. Katka Volná)

(10:45) Komentář, diskuse (historici, publikum) (řídí doc. Tomáš Glanc, Dr.)

(11:00) Stranické prověrky, výpovědi ze zaměstnání a rušení kateder na FF UK v letech 1969–1971 (Jakub Jareš)

(11:35) Komentář, diskuse (historici, publikum) (řídí doc. Tomáš Glanc, Dr.)

(11:55) Systém stranických informací na FF UK (Barbora Hartigová)

(12:15) Komentář, diskuse (historici, publikum) (řídí doc. Tomáš Glanc, Dr.)

(12:30) Přestávka na oběd

(13:30) Ideologická výchova na FF UK – formy ideologického působení (Mgr. Klára Pinerová)

(13:50) Komentář, diskuse (historici, publikum) (řídí doc. Tomáš Glanc, Dr.)

(14:05) Posudky jako základní složka systému politické i akademické kontroly na FF UK (Mgr. Matěj Spurný)

(14:25) Komentář, diskuse (historici, publikum) (řídí doc. Tomáš Glanc, Dr.)

(14:40) Přijímací řízení na FF UK v době normalizace: kritéria rozhodující o přijetí (Marta Edith Holečková)

(15:00) Komentář, diskuse (historici, publikum) (řídí doc. Tomáš Glanc, Dr.)

(15:15) Jak zkoumat či nezkoumat normalizační minulost FF UK? Panelová diskuse. Osobnosti se zkušeností z FF UK v době normalizace komentují dosavadní průběh a výsledky výzkumu (moderuje PhDr. Michal Kopeček, Ph.D., v panelu diskutují PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., doc. Jan Pelikán, prof. Miloslav Petrusek, prof. Alena Macurová, prof. Miroslav Hroch)

(16:30) Ukončení (doc. Tomáš Glanc, Dr.)

 
Související odkazy
· Více o tématu
· Další články od autora KatkaVolna
Kontakty
Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek