KSČ na FF UK

Metodologický seminář k monografii o FF UK
Publikováno: Čtvrtek, 18.11. 2010 - 11:07:09
Téma:


Badatelský tým pořádal v úterý 23. listopadu 2010 metodologický seminář, kde s přizvanými historiky diskutoval o připravované monografii, o Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v době tzv. normalizace. Historici Jaroslav Cuhra, Michal Kopeček a Jiří Suk byli vyzváni, aby komentovali navrženou strukturu monografie a a oponovali teze jednotlivých kapitol.

Semináře se kromě výše uvedených zúčastnila historička ÚSD AV ČR Marie Černá a historik ÚHSD FF UK Michal Pullmann. Všem děkujeme za cenné podněty, připomínky, názory...

Tento článek si můžete přečíst na webu KSČ na FF UK
http://proverenafakulta.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://proverenafakulta.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=46