KSČ na FF UK

Zkoumaná fakulta v programu podzimních konferencí
Publikováno: Středa, 16.09. 2009 - 16:14:41
Téma:


Ve pátek 18. září vystoupí Matěj Spurný a Katka Volná s příspěvkem Otřesy a strategie přežití v akademickém prostředí. Filozofická fakulta UK v časech přerodu na konferenci 1989-2009: Společnost. Dějiny. Politika, kterou v Liblicích pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Ve středu 14. října vystoupí členové badatelského týmu na konferenci Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945 na Filozofické fakultě univerzity v Hradci Králové s příspěvky Intelektuálové v osidlech normalizace. Metodologické poznámky k možnostem výzkumu vysokoškolského prostředí na příkladu FF UK (Matěj Spurný), Působení StB na akademické půdě v době tzv. normalizace: realita, spekulace a limity zkoumání. Teze k situaci na Filozofické fakultě UK (Katka Volná), a Co rozhodovalo o přijetí na vysokou školu během tzv. normalizace? Praktická sonda do přijímacího řízení (Jakub Jareš).

Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945

konference v Hradci Králové, 14.-15. října 2009

14.10.

11.00 – registrace
12.00 – zahájení

12.15 – 12.30 – tématický vstup do sledovaného období
Jan Mervart (HÚ FF UHK): Povaha komunistického režimu v šedesátých letech

12.30 – 13.30
tematický blok: Univerzita Karlova v Praze

Petr Cajthaml (Ústav dějin UK a Archiv UK): Mechanismy politického (stranického) řízení
Univerzity Karlovy v 50. a 60. letech
Michal Svatoš (Ústav dějin UK a Archiv UK): Působení Ústavu pro dějiny Univerzity
Karlovy 1959-1969
Bohdan Zilynskyj (FSV UK): Studenti Univerzity Karlovy z Podkarpatska a Prešovska po
roce 1945

13.30 – 13.45 diskuze

13.45 – 14.45
tématický blok: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Katka Volná (FF UK): Působení StB na akademické půdě v době tzv. normalizace: realita,
spekulace a limity zkoumání. Teze k situaci na Filozofické fakultě UK
Jakub Jareš (FF UK): Co rozhodovalo o přijetí na vysokou školu během tzv.
normalizace? Praktická sonda do přijímacího řízení.
Matěj Spurný (FF UK): Intelektuálové v osidlech normalizace. Metodologické poznámky k
možnostem výzkumu vysokoškolského prostředí na příkladu FF UK

14.45 – 15.15 diskuze, přestávka na občerstvení

15.15 – 16.35
tématický blok: Lékařské a pedagogické fakulty

František Dohnal (FaF UK v HK): Vývojové etapy československého a českého vojenského
vysokého zdravotnického školství po 2. světové válce
Petr Svobodný (Ústav dějin UK a Archiv UK): Lékařské fakulty – černá můra rektorů (a
historiků univerzit)
Sylva Sklenářová (Archiv UHK): Pedagogické instituty - jejich existence a rychlý konec
Jaroslav Vaculík (PdF MU): Osudy pedagogických fakult na příkladu Pedagogické fakulty
MU

16.35 – 16.50 diskuze

16.50 - ukončení prvního konferenčního dne

Pro zájemce možnost prohlídky města 17.30 - 18.30

18.30 společná večeře

15.10.

9.00 – 10.00
tématický blok: Ostatní vysoké školy

Jindra Biolková (Archiv VŠB-TUO): Problematika výzkumu ostravského období historie
VŠB-TUO
Alena Mikovcová (Archiv MZLU): Kapitoly z poválečných dějin Vysoké školy zemědělské
v Brně
Michal Strobach (HÚ FF UHK): Letecká vojenská akademie v Hradci Králové jako
specifický způsob poválečného vojenského vzdělávání

10.00 – 10.15 diskuze

10. 15 – 11.15
tématický blok: Ostatní vysoké školy

Markéta Devátá (ÚSD AV ČR): Vysoká škola politická a sociální v systému Národní fronty
(1945-1949)
Marta Edith Holečková (Ústav českých dějin FF UK): Univerzita 17. listopadu a její místo
v československém vzdělávacím systému a společnosti
Doubravka Olšáková (ÚSD AV ČR): Vysoká škola politických a hospodářských věd (1948 -
1953)

11.15 – 11.45 diskuze, přestávka na občerstvení

11.45 – 12.45
tématický blok: Vysokoškolští pedagogové

Pavel Urbášek (Archiv UP): Vysokoškolští učitelé jako objekt i subjekt komunistického
režimu
Renáta Pavelková (Archiv UP): Prof. Dimitr Krandžalov
Naděžda Morávková (PdF ZČU): Adolf Zeman: politicky zmařená kariéra vědce a
vysokoškolského pedagoga

12.45 – 13.00 diskuze

13.00 – 13.40
tématický blok: Po vysoké škole

Blanka Soukupová (FHS UK): Role intelektuálů v poválečném veřejném mínění
Jana Švehlová (Dcery 50. let): Psychologický vliv politických událostí na ethos
nevystudovaných

13.40 – 13. 50 diskuze

13. 50 – 14. 00 ukončení konferenceTento článek si můžete přečíst na webu KSČ na FF UK
http://proverenafakulta.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://proverenafakulta.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=36