KSČ na FF UK

1. máj: Strach nepřijít na Letnou
Publikováno: Pátek, 22.05. 2009 - 10:44:11
Téma:


Majáles, který se letos konal den před prvomájovým svátkem práce, je dokladem toho, že studenti rádi vydatně slaví. Nepotřebují k tomu mávátka a transparenty s nadiktovanými hesly, ani dohled strany, která přepočítává, kolik jich na oslavy dorazilo. V čem to na fildě bylo za normalizace jiné, popisuje článek z ArchiFFu v květnovém FFaktu.


Za normalizace se filozofická fakulta rok co rok účastnila májových oslav: zapojovala do masového průvodu, který se 1. května houfoval na Letenské pláni. Transparenty, mávátka a samotnou účast zaměstnanců a studentů zajišťovala speciální májová komise, která mívala přes deset členů a přípravami se zabývala již od března či začátku dubna. V průběhu května pak byla její činnost zhodnocena a přihlíželo se obzvláště k tomu, jestli zajistila dostatečný počet manifestujících.
„Manifestant“ - ranní ptáče
Při přípravě celopražské akce nemělo být nic ponecháno náhodě. Na Letné bylo přesně označeno místo, na kterém se mají zástupci fakulty seřadit do 35-stupu, doporučená hesla přišla na fakultu z vyšších stranických orgánů s měsíčním předstihem, obvodní výbor dodal podrobný plánek, jak se mají zaměstnanci jednotlivých závodů a institucí Prahy 1 na pláni rozmístit. Centrální pokyny určovaly i časový harmonogram: v roce 1978 měli na Letnou dorazit pořadatelé z fakulty už v 6.15, „řazení manifestantů“ mělo trvat od 7.15 do 8.40. Dobrý průběh byl pro každou stranickou organizaci prestižní záležitostí.
„Udržet formaci v závěrečném pochodu před tribunou však už nebylo v silách našich pořadatelů. (…) CZV upozorňuje na tento nedostatek centrálních organizátorů manifestace se vším důrazem, neboť značně narušil celkový dojem z vystoupení naší fakulty na Letenské pláni,“ stěžovali si soudruzi z FF UK v roce 1978 ve zprávě, která jinak fakultní zapojení do májových oslav vychvalovala.
Jak dodat 800 studentů?
Účast v průvodu sice většinou nebyla otevřeně definovaná jako povinná, nicméně shora býval předem dán minimální počet účastníků. Znění „pozvánky“ z OV Prahy 1 je v tomto směru výmluvné:
„Májová komise OV KSČ zve Vaše pracující, nejméně v počtu 220 na oslavu 1. máje 1976“.
Na jaře 1977 řešila fakultní májová komise náročný úkol. Měla do průvodu zajistit účast 800 studentů, přestože v předchozích letech se jich z celkových 1600 zúčastnily zhruba tři stovky. Pustila se tedy do rozsáhlé agitace. Cílený tlak se soustředil především na členy SSM.
„Je nutné, aby členové jedn. výboru KSČ byli přítomni na dnešních svazáckých plenárkách a vystoupili s tím, že účast studentů-svazáků je politickou povinností, pokud tuto povinnost nebudou chtít studenti splnit, bude nutno vyvozovat závěry,“
upozorňoval celozávodní výbor KSČ. Z téhož roku se ve fakultním archivu dochovaly tzv. svodky, stranická hlášení o hlavních událostech měsíce a o atmosféře na pracovišti. Popisují nesouhlas studentů s nátlakem, kterým byla požadovaná účast zajištěna, i rozpaky straníků z toho, že májové oslavy jsou jen vyprázdněnou povinností:
„Pro mnohé lidi se účast v prvomájové manifestaci stává formalitou a takoví lidé se i veřejně vysmívají těm, kteří uvědoměle jdou do prvomájového průvodu. Formalitou se 1. máj stal dokonce i pro některé z těch, kteří se manifestace zúčastnili, a nezbývá než si myslet, že takoví lidé jdou manifestovat jen z obav, které mají z následků případné neúčasti.“
Formalita neformalita, davy pedagogů a studentů z fakulty poslušně plnily májový průvod ještě dalších dvanáct let.
Barbora Hartigová, Katka Volná
MAJ.gif

Všechno podle plánu. Plánek Letné ukazuje, jak se mají manifestující z Prahy 1 rozmístit v roce 1978. Zaměstnanci FF UK spadali do sektoru 14 „vysoké školy“.
Zdroj: Archiv UK, fond FF KSČ, karton č. 48


Tento článek si můžete přečíst na webu KSČ na FF UK
http://proverenafakulta.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://proverenafakulta.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=34