KSČ na FF UK

Starci na chmelu pod dozorem
Publikováno: Čtvrtek, 13.11. 2008 - 15:15:32
Téma:


Ani na chmelu se nedalo čekat, že si vysokoškoláci odpočinou od ideologie a režimních praktik. Ten neviditelný balík si tehdy všichni všude vozili s sebou. A tak sbírání „zeleného zlata republiky“ leckdy přineslo úrodu, která se dodnes zachovala v Archivu UK.

Upracované studenty na brigádě je třeba chránit - i před kulturním zážitkem, který se dá nevhodně interpretovat. Tak lze vysvětlit motivaci razantního zásahu proti amatérským divadelníkům, kteří na sklonku srpna roku 1980 sehráli pro brigádníky FF UK na rakovnických chmelových plantážích hru Cyril a Metoděj. Hra totiž ve svém vyznění mohla spojovat příchod věrozvěstů a vstup (rovněž z východu přicházejících) armád v osmašedesátém... Aktivní svazáčtí funkcionáři se hned postarali o to, aby hru už žádným dalším studentům nehráli, a vše nahlásili jak děkanovi fakulty, tak ideologickému tajemníkovi OV KSČ Rakovník.
Pisateli, neschválili jsme ti názor
Tři roky na to se chmelu vyloženě nepovedl: studenti si vydělali míň peněz než dřív, zhoršila se kvalita jídel i ubytování. „Loňské nářky nad netekoucí teplou vodou vyznívaly letos absurdně až závistivě, na ubytovně totiž po většinu času netekla žádná voda,“ postěžoval si jeden z účastníků v článku „Chmel již nikdy více,“ který se v říjnu objevil na fakultní svazácké nástěnce. Opíral se i do chmelového štábu, tedy do svazáckých funkcionářů.
Vykoledoval si rychlou reakci. Už druhý den viselo na nástěnce stanovisko tehdejšího šéfa fakultních svazáckých struktur Karla Voříška:
„Pisateli, jestliže ti jde skutečně o věc, jestliže si svým článkem pevně stojíš a jsi o něm rozumně schopen diskutovat, zvu tě na zasedání FV SSM. Nabízím Ti pomocnou ruku.“
Pomocnou rukou patrně bylo důkladné prošetřování: kdo článek psal a kdo dovolil jeho vyvěšení bez schválení svazáckým výborem. Vysvětlovat musel jak „pisatel“, tak další dva členové redakční rady - a tzv. komise svazáckého šetření na začátku listopadu 1983 navrhla jejich vyloučení z SSM.
„Neprojevili snahu o konstruktivní řešení vzniklých problémů. I během členské schůze ZO SSM studenti projevili nazíravý přístup k problému, jejich sebekritika byla pouze formální,“ píše se v zápise. Kupodivu při hlasování vyloučení nebyli - těsně, o jediný hlas.
Katka Volná
chmel.gif


Tento článek si můžete přečíst na webu KSČ na FF UK
http://proverenafakulta.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://proverenafakulta.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=24